screen-shot-2016-11-23-at-13-10-18Mijn passie voor psychotherapie ontstond in het middelbaar toen ik inzag hoe belangrijk het was om zaken te kunnen relativeren. Op jonge leeftijd ontwikkelde ik inzicht in de keerzijde van observeerbaar gedrag. Persoonlijkheid, temperament, motivatie, cognitie, driften, leerprocessen, dromen… Hoe ging dit allemaal in zijn werk?

Ik vond deels antwoorden in mijn opleiding als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ik voerde een specialisatie uit in biologische psychologie en besefte dat inzicht in neurologische processen van groot belang was bij diagnostiek van psychosociale problemen/stoornissen.

Deels besefte ik ook dat ik op zoek zou blijven gaan naar andere vraagstukken en antwoorden door middel van therapie. Studerend als integratief psychotherapeut aan de Educatieve Academie en als vrijwillig therapeut bij TEJO, laat ik me voortdurend inspireren door verschillende therapiestromingen.

Een veilige context en vertrouwen werken als basis voor een goede therapeutische verstandhouding. Vandaar dat ik cliëntgericht te werk ga, wat inhoudt dat de beleving voor jou als cliënt centraal staat. Alles wat jij voelt, denkt en doet in het hier en nu krijgt een waardevolle plek. Soms gebeurt dit ook letterlijk, aan de hand van een Gestalttherapeutische techniek genaamd stoelenwerk.

Het onderbewuste mag in mijn ogen zeker niet onderschat worden. Vandaar dat de psychodynamische therapiestromingen, zoals psychoanalyse en de analytische psychotherapie kunnen werken als inspiratiebron. Het gebruik van symbolen, beelden, metaforen en droomduiding zijn voorbeelden van technieken die hierbij aan te pas kunnen komen.

Ieder persoon draagt een groep mensen met zich mee. Als cliënt kom je nooit echt alleen op therapie en zullen er altijd anderen zijn die onderdeel uitmaken van jouw verhaal. Deze worden aan de hand van de systemische en contextuele benadering mee in kaart gebracht.

Als je vermoedt dat het belangrijk is kan verder ook besproken worden om deze personen (partner, familie, vriend) mee te begeleiden in één of meerdere therapeutische sessies.

Het verkennen en bespreekbaar maken van je thema in de therapieruimte is één zaak. Ermee naast de therapeutische sessies aan de slag gaan is nog iets helemaal anders en is soms vereist om jou verder op weg te helpen. Via psychoeducatie kan ik jou advies geven over wat je op een cognitieve of gedragsmatige manier kan aanpassen. Deze techniek vindt zijn oorsprong in de (cognitieve) gedragstherapie.